Nadeal

您现在的位置是:首页>国学博文

国学博文

为学

Nadeal2022年1月20日 23:33个人博客530
读一本好书不亚于找到一位好的老师。一篇好的文章不次于上一堂好课。《为学》这篇文章很短,却道尽了做事的道理。每每细读,如醍醐灌顶。

      天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。
  蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”
  富者曰:“子何恃而往?”
  曰:“吾一瓶一钵足矣。”
  富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”
  越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。
  西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

 

      一个是实践主义者,一个是理想主义者。当我们面对一件事情,想法多于实践,那么必然失败。与其等待所有条件都满足,不如先处于路上,一边走一边想办法。其实我们大多数人都是理想主义者。总是在等待,总是在准备中。缺乏克服困难的意志,缺乏自信和耐心。可能一件事情往往在我们的准备中,首先迷失自我。机会在我们的准备中消失殆尽。当我们把所有准备都做足了,可能已经时过境迁,机会消失。只有在路上,我们可以找到志同道合的人。只有在路上,我们才知道我们需要准备什么。只有在路上,我们才知道自己能做到什么。除此以外,一切都是幻想,如梦幻泡影。