Nadeal

您现在的位置是:首页>博客文章

博客文章

水调歌头

Nadeal2022年9月11日 02:14个人博客706
又是一年中秋,当下已然是农历的八月十六。昨天正是中秋节,晚上忽然想起了《水调歌头》。

水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 

  明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 

  转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

又是一年中秋节。年怕中秋,月怕半。时间已过了中秋,距离下一个春节的日子又近了。在异地过节的感受,是随着年龄的增长而增加的。打开电脑,放着王菲的歌曲《水调歌头》。再看看苏轼的词《水调歌头》。那种感觉,才能细细品味。脑中忽然又飘来了辛弃疾的词,其中写到:少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。

小时候的中秋,是一晚上的自由,不用写作业;是一桌丰盛的菜肴。是饭后的月饼,茗茶;是电视机里的中秋晚会;是一群大人在闲聊;是夜间小路里一个个的灯笼。转眼,自己已经变成小时候眼中的大人了。晚上8点多,朋友约喝酒,拒绝了。晚上12点,朋友约喝酒,同样拒绝了。内心更加了沉稳,喝酒容易,喝醉容易,时刻的清醒不容易。原本想中秋夜之前写下这些感受。后面想想,唯有过了中秋之夜,时间来到了八月十六,再去写一写这些体会,才是更真实真切的。桌上倒一杯酒,把酒问青天。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。一杯敬过往,一杯敬当下,一杯敬未来。